Ceny právních služeb

 

Výši odměny nelze určit před zjištěním konkrétního případu, neboť teprve po seznámení s problémem můžeme odhadnout časovou a odbornou náročnost. Odměna je dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. advokátního tarifu (AT) buďto smluvní nebo mimosmluvní. Mimosmluvní odměna je stanovena v případě, že mezi advokátem a klientem nedošlo k dohodě o odměně za zastupování.


Mimosmluvní odměna

Sazba mimosmluvní odměny dle § 7 AT za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty

Spor o částkuPaušální náhrada
do 500 Kč300 Kč
500 Kč do 1.000500 Kč
1.000 Kč do 5.0001.000 Kč
5.000 Kč do 10.0001.500 Kč
10.000 Kč do 200.000 Kč 1.500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč
200.000 Kč do 10.000.000 Kč  9.100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10.000 Kč, o které převyšuje 200.000 Kč
přes 10.000.000 Kč48.300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10.000.000 Kč

Není-li stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká; za cenu práva se považuje jak hodnota pohledávky, tak i závazku.


 

Smluvní odměna

Smluvní odměna může být stanovena hodinovou sazbou, paušální měsíční částkou, paušální částkou za celý spor nebo sjednanou sazbou za právní úkon.

 

Hodinová sazba

Hodinová sazba kanceláře začíná na částce 1.500,-Kč za hodinu právních služeb. Uvedená cena je bez DPH, která bude vždy připočtena dle aktuální výše stanovené zákonem. Výše sazby závisí na složitosti případu, časové náročnosti a především na výši tarifní hodnoty.

 

Paušální měsíční sazba

V případě rozsáhlejší nebo delší spolupráce je možno smluvit též paušální měsíční sazbu, při které je domluven rozsah služeb za dohodnutou částku. Paušální měsíční sazba se vyplatí především podnikatelům využívajících právních služeb několikrát do měsíce.

 

Paušální částka za spor

Další možností je domluvit odměnu za celý spor nebo jednotlivá soudní řízení. V některých soudních sporech je možné domluvit cenu dle vyhlášky 484/2000 Sb. v platném znění. Při této odměně tak klientovi v případě úspěchu nevznikají žádné náklady za zastupování, neboť náklady hradí v plné výši neúspěšný účastník sporu.

 

Sjednanou sazbou za právní úkon

Při zastupování v soudních případech je možné domluvit cenu za 1 úkon právní služby. Co se považuje za úkon právní služby je stanoveno § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. AT v platném znění.