Náklady Řízení

V případě každého soudního sporu je zásadní otázkou, kdo uhradí vzniklé náklady řízení. Obecně lze konstatovat, že každá právnická či fyzická osoba má v případě vyhraného soudního sporu zpravidla nárok na úhradu nákladů řízení, které se skládají ze zaplaceného soudního poplatku a právního zastoupení. Výše přisouzených nákladů za právní zastoupení neodpovídá ovšem hodinové sazbě advokátní kanceláře, ale je stanovena vyhláškou č. 484/2000 Sb. v platném znění.

 

Pro orientaci uvádíme příkladem výši paušální náhrady za zastupování advokátem dle vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění.

 


Spor o částkuPaušální náhrada
do 1.000 Kč4.500 Kč
1.000 Kč - 5.000 Kč6.000 Kč
5.000 Kč - 10.000 Kč 9.000 Kč
10.000 Kč - 200. 000 Kč9.000 Kč a 17% z částky přesahující 10.000 Kč
200.000 Kč - 10.000.000 Kč41.300 Kč a 2% z částky přesahující 200.000 Kč
přes 10.000.000 Kč237.300 Kč a 0,15% z částky přesahující 10.000.000 Kč

 

Soudní poplatek je stanoven zákonem č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích a v případě finančního sporu činí 4 % z žalované částky bez příslušenství, minimálně však 600,-Kč a maximálně 1.000.000,-Kč.

 

Upozorňujeme, že pokud by vám nabízel právní služby za úplatu někdo jiný než advokát (v některých sporech notář nebo exekutor), soud náklady řízení nepřizná, neboť taková osoba může vystupovat jen jako obecný zmocněnec, ale nikoliv za úplatu. Ve výjimečných případech může soud rozhodnout, že se náklady řízení nepřiznávají vůbec, nebo jen částečně nebo náklady řízení přizná neúspěšné straně. Tak může rozhodnout jen v případě zvláštního zřetele hodného důvodu, nebo pokud neúspěšný ve sporu svým chováním nezavadal příčinu ke sporu.