Právní služby

Naše kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru českého práva a práva evropského společenství.

 


Obchodní právo

-          Zakládání, změna a rušení obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s. apod.)

-          Fůze obchodních společností

-          Převody obchodních společností

-          Zakládání neziskových organizací - občanských sdružení, veřejně prospěšných společností apod.

-          Právo směnečné a šekové

-          Závazkové vztahy – obchodní smlouvy

-          Poradenství v oblasti povinností statutárních orgánů společností

 

 


Občanské právo

-          Nájemní právo

-          Závazkové právo

-          Převody vlastnického práva včetně poradenství – darování, prodej, dražby

-          Vypořádání společného jmění manželů

-          Řešení sporů při neshodách mezi spoluvlastníky nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví

-          Společenství vlastníků jednotek (SVJ) – zakládání, změny stanov, kontrola zákonnosti stanov, řešení sporů mezi členy SVJ a SVJ, poradenství

-          Bytová družstva – zakládání, rušení, kontrola stanov, změny stanov, řešení sporů mezi družstevníky a družstvem, převody bytů do osobního vlastnictví, poradenství.

-          Zúžení společného jmění manželů

-          Vymáhání pohledávek

-          Zajištění pohledávek – zástavní práva, smluvní pokuty, zajišťovací převod práva, ručitelství

-          Exekuce – pro věřitele i dlužníky

 

 


Trestní právo

-          Obhajoba - podezřelých, obviněných, obžalovaných

-          Zastupování poškozených (obětí) v trestním řízení

-          Uplatňování nároků poškozených v trestním řízení

-          Zpracování trestních oznámení

-          Poradenství v oblasti trestního práva v souvislostech s právem obchodním nebo občanským

-          Obeznámení a vysvětlení skutkových podstat trestných činů, jako prevence pro podnikatele a statutární orgány právnických osob.

 

 


Insolvence

-          Oddlužení fyzických osob

-          Konkurz

-          Reorganizace

-          Podávání návrhů na oddlužení, zastupování v soudním řízení

-          Podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení (konkurzu)

-          Podávání přihlášek věřitelů a zastupování při insolvenčním řízení

 

 


Výběrová řízení

Naše kancelář nabízí subjektům veřejné správy i soukromým subjektům zajištění transparentního výběrového řízení od jednotlivých částí výběrového řízení po zajištění celého výběrového řízení nebo jen poradenství v oblasti veřejných zakázek a výběrových řízení. Dále můžeme zpracovávat kompletní nabídky pro uchazeče výběrových řízení, případně zpracovat námitky proti výběrovému řízení, které bylo provedeno v rozporu se zákonem.

 


Vedlejší služby

-          úschovy peněz na zvláštních účtech založených za tímto účelem u UniCredit Bank, a.s.

-          činnost rozhodců

-          úzká spolupráce s daňovými poradci

-          podávání stížností k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva ve Štrasburku